Pozyskaj środki na działalność swojej instytucji od darczyńców z Europy i USA

Sieć TGE to szansa na pozyskanie w prosty i bezpieczny sposób nowych darczyńców za granicą, a także możliwość rozwoju publicznych i prywatnych instytucji w Polsce.

Dzięki szczodrości zagranicznych darczyńców można zrealizować w naszym kraju wiele ciekawych przedsięwzięć i rozwiązać szereg problemów. Zachęcajmy więc osoby indywidualne oraz firmy z krajów Unii Europejskiej i USA, aby wspierali działalność rodzimych organizacj.

Skorzystaj z TGE już dziś - wypełnij wniosek

Pobierz wniosek

Kto może ubiegać się o darowiznę z zagranicy?

Odbiorcami pieniędzy przekazywanych przez darczyńców z innych krajów mogą być publiczne i prywatne instytucje nie działające dla zysku takie jak: organizacje społeczne, teatry, muzea, galerie, uniwersytety, szkoły, kluby sportowe, domy kultury czy biblioteki.

Pieniądze są przekazywane w postaci darowizn i mogą być przeznaczone na dofinansowanie bieżącej lub przyszłej działalności, np. na przygotowanie wystawy malarstwa lub zorganizowanie koncertu, wyposażenie sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt, albo przeprowadzenie badań wśród mieszkańców danej społeczności lokalnej.

Kto może zostać darczyńcą zagranicą?

Zagranicznymi darczyńcami instytucji działających w Polsce mogą zostać osoby indywidualne lub firmy. Dzięki TGE możliwe jest więc poszerzenie dotychczasowego grona darczyńców o rodaków mieszkających za granicą, przyjaciół i sympatyków działań instytucji w innych krajach, a także jej europejskich kontrahentów i zbudowanie z nimi trwałych relacji, pozwalających na efektywniejszą działalność w kraju.

Wystarczy, że darczyńca mieszkający lub prowadzący działalność gospodarczą za granicą zgłosi się do organizacji z sieci TGE w swoim kraju, poda nazwę instytucji w Polsce, której chce pomóc i wpłaci pieniądze na jej rzecz. Następnie organizacja z sieci TGE skontaktuje się z wybraną przez darczyńcę instytucją i przekaże pieniądze na jej konto bankowe.

Pozyskaj darczyńców z zagranicy

Pobierz wniosek

Korzyści dla darczyńców

Darczyńca, który wpłaci pieniądze za pośrednictwem organizacji należącej do sieci TGE ma prawo skorzystać z ulgi podatkowej z tytułu przekazanej darowizny w kraju, w którym rozlicza swoje dochody. Organizacja z sieci TGE wystawi darczyńcy zaświadczenie o dokonanej wpłacie.

Koszty związane z przekazaniem darowizny

Od kwoty darowizny, organizacja z sieci TGE odlicza tylko koszty administracyjne w wysokości 5%. A ewentualne prowizje bankowe za przekazanie darowizny do instytucji w Polsce naliczane są dopiero w chwili ich faktycznego poniesienia.

Jak otrzymać darowiznę z zagranicy?

Schemat

Pozyskaj darczyńców z zagranicy

Pobierz wniosek